Godkännande av Europaavtalet med Bulgarien och av anpassningsprotokollet som hör samman därmed samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet och protokollet

Republikens presidents framställning RP 3/2001-2002 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: bulgarien, eu, anpassningsprotokoll, europaavtal,
Sidhänvisning: 82, 84, 103, 106, 110, 115,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser