Godkännande av Europarådets konvention om utlänningars delaktighet i samhällslivet på lokal nivå och med förslag till lag om ikraftträdandet av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen

Republikens presidents framställning RP 6/1999-2000 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: konvention, europarådet, utlänning,
Sidhänvisning: 108, 109, 111, 114, 117, 118;

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser