Godkännande av förordning om sättande i kraft av ändringarna i konventionen om vägtrafik

Republikens presidents framställning RP 9/2015-2016 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: rp, framställning, förordning, konventionen, vägtrafik, konvention

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser