Godkännande av förordningen om sättande i kraft av Minamatakonventionen om kvicksilver

Republikens presidents framställning RP 9/2016-2017 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: framställning, minimatakonventionen, kvicksilver

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser