Godkännande av förslaget till statsrådets förordning om avtalet om främjande av internationellt arktiskt forskningssamarbete

Republikens presidents framställning RP 3/2019-2020 (slutbehandlat)  

Åtgärder