Godkännande av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och av det fakultativa protokollet till konventionen samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen och dess fakultativa protokoll som...

Republikens presidents framställning RP 9/2014-2015 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Fullständig titel: Godkännande av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och av det fakultativa protokollet till konventionen samt med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen och dess fakultativa protokoll som hör till området för lagstiftningen och om ändring av lagen om riksdagens justitieombudsman
Sökord: fördrag, konvention, funktionsnedsättning, fakultativt protokoll, jo, justitieombudsman

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser