Godkännande och sättande i kraft av avtalet och protokollet med Frankrike för att undanröja dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och för att förhindra kringgående av skatt och skatteundandragande

Republikens presidents framställning RP 3/2023-2024 (slutbehandlat)  

Åtgärder