Godkännande av överenskommelsen om att effektivisera samarbetet mellan republiken Finlands regering och Amerikas förenta staters regering för att förebygga och bekämpa brottslighet samt till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen...

Republikens presidents framställning RP 4/2010-2011 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Fullständig titel: Godkännande av överenskommelsen om att effektivisera samarbetet mellan republiken Finlands regering och Amerikas förenta staters regering för att förebygga och bekämpa brottslighet samt till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
Sökord: fördrag, amerika, usa, amerikas förenta stater, brott, brottslighet

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser