Godkännande av överenskommelsen om social trygghet mellan Republiken Finlands regering och Folkrepubliken Kinas regering och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Republikens presidents framställning RP 10/2014-2015 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Fullständig titel: Godkännande av överenskommelsen om social trygghet mellan Republiken Finlands regering och Folkrepubliken Kinas regering och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen
Sökord: fördrag, social trygghet, kina,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser