Remissdebatt

 • Utdrag ur protokollet

  Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket utskott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.

  Diskussion.

  Minister Mika Nordberg

  Tack, fru talman! Egentligen vet jag inte om jag skulle ha behövt ha någon större presentation av detta eftersom vi inte har någon järnvägstrafik på Åland.

  I och med att olika snabbtågsförbindelser ändå har varit på tapeten så kan jag bara konstatera att landskapsregeringen inte ser några hinder att sätta det här i kraft.

  Jag har ändå fördjupat mig så mycket i frågan och konstaterat att vi har ett flertal olika lagar som vi skulle behöva sätta ikraft ifall vi på Åland någon gång skulle börja med järnvägstrafik.

  EU-kommissionen har kommit med en hel del förordningar samt en hel del andra lagar som vi tidigare genom åren bara har hänvisat till att vi inte har någon järnvägstrafik på Åland. Den dag vi skulle börja med järnvägstrafik på Åland så har vi en hel del lagstiftningsarbete och förordningar att sätta kraft för att möjliggöra en sådan trafik.

  Talmannen

  Diskussionen är avslutad. Kan förslaget att remittera ärendet till lag- och kulturutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.