Godkännande av överenskommelsen med Ryssland om direkt internationell järnvägstrafik

Republikens presidents framställning RP 6/2015-2016 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: internationell järnvägstrafik, ryssland, europeiska unionen, transportministerium, spårtrafik

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser