Godkännande av överenskommelsen med Ryssland om transport av farligt gods i direkt internationell järnvägstrafik och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen

Republikens presidents framställning RP 7/2013-2014 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: fördrag, ryssland, transport, gods, farligt gods, trafik, järnväg, järnvägstrafik, tåg, tågtrafik, internationell

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser