Godkännande av partnerskapsavtalet om förbindelser och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Nya Zeeland, å andra sidan och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till...

Republikens presidents framställning RP 13/2016-2017 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Fullständig titel: Godkännande av partnerskapsavtalet om förbindelser och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Nya Zeeland, å andra sidan och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
Sökord: framställning, rp, europeiska unionen, eu, nya zeeland, förbindelser

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser