Godkännande av protokollet om ändring av konventionen om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter

Republikens presidents framställning RP 7/2019-2020 (slutbehandlat)  

Åtgärder