Godkännande av protokollet om ändring av konventionen om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter

Republikens presidents framställning RP 7/2019-2020 (under behandling)  

Åtgärder