Godkännande av stabiliserings- och associeringsavtalen mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan och Republiken Montenegro samt Bosnien och Hercegovina å andra sidan samt med förslag till lag om sättande i kraft av de...

Republikens presidents framställning RP 5/2008-2009 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Fullständig titel: Godkännande av stabiliserings- och associeringsavtalen mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan och Republiken Montenegro samt Bosnien och Hercegovina å andra sidan samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalen som hör till området för lagstiftningen
Sökord: stabiliseringsavtal, associeringsavtal, montenegro, bosnien, hercegovina, eu, eg

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser