Godkännande av statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M330

Republikens presidents framställning RP 1/2020-2021 (slutbehandlat)  

Åtgärder