Första behandling

 • Utdrag ur protokollet

  Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.

  Diskussion.

  Ltl Harry Jansson

  Tack, fru talman! God dag kolleger, lag- och kulturutskottet har handlagt frågan om lagtingets godkännande till det strategiska partnerskapsavtalet mellan EU och dess medlemsstater å ena sidan, och Kanada å andra sidan.

  Utskottet har kunnat enas med landskapsregeringens uppfattning om att det här är någonting som lagtinget kan ge sitt bifall till.

  Utskottet har i sedvanlig ordning huvudsakligen ägnat sig åt att säkerställa frågan om att Åland har beaktats på vederbörligt sätt i samband med avtalets tillkomst.

  Vi har kunnat konstatera att Ålands speciella status, via EU och via vår demilitariserade och demilitariserade status, till alla delar är beaktade i arbetet.

  Vi ger vårt fulla bifall till det här lagförslaget.

  Talmannen

  Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.

  Detaljbehandlingen börjar. Förslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med betänkandet. Förslaget är bifallet i första behandling.

  Ärendets första behandling är avslutad.