Godkännande av det strategiska partnerskapsavtalet som upprättats mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Kanada, å andra sidan och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området...

Republikens presidents framställning RP 15/2016-2017 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Fullständig titel: Godkännande av det strategiska partnerskapsavtalet som upprättats mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Kanada, å andra sidan och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
Sökord: rp, framställning, republikens president, kanada, partnerskapsavtal

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser