Godkännande av vissa avtal om inkomstbeskattning med Isle of Man och till lag om sättande i kraft av de i bestämmelser i avtalen som hör till området för lagstiftningen

Republikens presidents framställning RP 5/2007-2008 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: fördrag, isle of man, skatt, beskattning, inkomstskatt

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser