Godkännande av vissa avtal om inkomstbeskattning med Nederländerna såvitt avser Aruba och till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalen som hör till området för lagstiftningen. (RP 3/2009-2010)

Republikens presidents framställning RP 3/2009-2010 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: fördrag, nederländerna, aruba, inkomstbeskattning, skatt

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser