Godkännande av vissa bestämmelser i avtalet med Rumänien för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst

Republikens presidents framställning RP 1/1999-2000 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: rumänien, skatt, dubbelbeskattning,
Sidhänvisning: 15, 17, 20, 21, 23, 26,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser