Godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Lettland om social trygghet

Republikens presidents framställning RP 5/1999-2000 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: lettland, social trygghet, social,
Sidhänvisning: 49, 52, 54, 56, 61, 63,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser