Granskning av valfinansieringen 2019 och 2023

Skriftlig fråga SF 25/2022-2023 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Frågeställaren undrar hur granskningen av finansieringen av lagtingsvalet 2019 och 2023 sköts och hur hanteras eventuella återbetalningar av lån och andra åtgärder som föranleds av att medel hanterats i strid med regelverken?

Åtgärder