Granskningsrapport gällande VIS-projektet

Granskningsrapport GR 1/2023-2024 (under behandling)  

Ärendet i korthet

Landskapsrevisionen avger härmed till lagtinget i enlighet med 7 § 1 mom. landskapslagen om Landskapsrevisionen en granskningsrapport avseende effektivitetsrevision av VIS-projektet vid ÅHS.

Åtgärder