Grunderna för avgifter för Ålands hälso- och sjukvård

Lagförslag FR 26/2006-2007 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: åhs, hälsovård, sjukvård, vård, avgift, eu, eu-medborgare, medborgare, hemort,
Berörda lagar: ll om ändring av ll om grunderna för avgifter till ålands hälso- och sjukvård


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Hälsovård