För kännedom

 • Utdrag ur protokollet

  3        Produktionsbaserad ersättning, vindkraft

  4        Ålands polismyndighet, verksamheten

  5        Ålandstrafiken, verksamhet

  6        Ändringar i Allmän motivering

  7        Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets laboratorium, verksamhet

  8        Infrastruktur- och transportpolitik, ändring allmänna motiveringen

  9        Privatisering av drift och underhåll av det allmänna vägnätet

  10      Samspelet mellan kommuner och landskapet

  11      Ålands Digitala agenda

  12      Inbesparing i budgetförslaget för år 2017, ändring i allmänna motiveringen

  13      Fortsatt fiskevård på Åland

  14      Subventionerade lunchförmåner

  15      Utveckling av den yrkesinriktade specialutbildningen

  16      Våra mest utsatta ska söka rättvisa i Åbo

  17      Kommunstrukturutredning

  18      Ålandskontoren - utveckling av relationer

  19      Guttorps framtida fiskyngelproduktion

  20      Köpstopp på naturskyddsområden

  21      Utnyttjande av befintliga lokaler

  22      Ålandskontoren i Stockholm och Helsingfors

  23      Sänkta ÅMHM-avgifter

  24      Allmän motivering

  25      Kostnad för väghållning

  Ärendena upptas till behandling i samband med behandlingen av ärende nr 27.