Budgetmotion 46/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 46/2015-2016

Lagtingsledamot

Datum

 

Brage Eklund

2016-04-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Guttorps framtida fiskyngel produktion

 

 

Landskapsregeringen skriver att ansvaret för framställningen av fiskyngel är inte deras huvudsakliga ansvar. I sin iver att söka kostnadsposter för att få en budget i balans så vill man frånta sig ansvaret för framtagande av fiskyngel. Landskapsregeringen säger också att det är en lagstadgad skyldighet för vattenägare att vårda sina vatten så att det finns ett livskraftigt fiskbestånd. Landskapsregeringen tänker antagligen inte ta ansvaret för sina egna vatten eftersom man vill skjuta över ansvaret för utplantering av fiskyngel på samfällda vatten och enskilda vattenägare, landskapsregeringen är Ålands största vattenägare. Undertecknad anser att landskapsregeringen har för bråttom att besluta om Guttorps öde, en ordentlig utredning måste göras och olika alternativ skall diskuteras i samråd med vattenägare och turistbranschen för att skapa en långsiktig lösning för fiskyngelproduktion. 

 

 

Med hänvisning till det anförda föreslår jag

 

att de två sista meningarna i första stycket under rubriken Fiskevård och fiskeri i den allmänna motiveringen (s14), byts ut mot följande mening: ” Landskapsregeringen presenterar en plan för hur framtida fiskyngelproduktion skall lösas till ordinarie budget för år 2017 i samråd med alla berörda parter.”

    

 

 

 

Mariehamn den 22 april 2016

 

 

Brage Eklund