Höjning av anslaget för utvecklingsarbete (46.01.04) med 250.000 mark för en miljöpedagog

Budgetmotion FM 26/2000-2001 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: miljöpedagog, pedagog, miljö,


Åtgärder