En höjning av barnbidragets ensamförsörjartillägg

Lagförslag LF 24/2018-2019 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen om tillämpning i land-skapet Åland av barnbidragslagen ändras så att barnbidragets tillägg för ensamförsörjare höjs från 50 till 60 euro per barn och kalendermånad.
Lagändringen hör ihop med landskapsregeringens förslag till första tilläggsbudget för 2019 på ett sådant sätt att den bör sättas i kraft på de grunder som anges i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Socialvård och sysselsättning