Andra behandling

  • Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. Diskussion. Ingen diskussion.

    Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad. Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat.