Höjning av landskapsandelarna för socialvården

Lagförslag FR 7/2008-2009 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: landskapsandel, landskapsandelar, socialvård, konsumentrådgivning, avrag, underhåll, underhållsstöd,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Socialvård och sysselsättning