Införande av bestämmelser om rätt för den enskilde att i vissa fall få en förnyad medicinsk bedömning i landskapslagen om hälso- och sjukvården

Lagförslag FR 20/2007-2008 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: hälsovård, sjukvård, medicinsk bedömning, second opinion, patient, patientsäkerhet, rättighet, läkare, behandling, diagnos, vård,
Berörda lagar: ll om ändring av 2 och 6 §§ landskapslagen om hälso- och sjukvården


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Hälsovård