Införande av bostadssparpremie

Lagförslag FR 4/2010-2011 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: bostad, bostadssparpremie, stöd, förvärv
Berörda lagar: ll om ändring av 1 § ll om tillämpning i landskapet åland a vissa riksförfattningar angående stöd vid förvärv av bostad


Åtgärder