Remissdebatt

 • Utdrag ur protokollet

  Meddelas för kännedom att till lagtinget inlämnats finansmotionerna 1-78/2010-2011. Motionerna upptas till behandling i anslutning till nästa ärende.

  2      Minst samma sociala förmåner som i riket, ändring av allmänna motiveringen

  3      Ålandshavskommitté

  4      ÅHS: s ansvar för de äldres hälso- och sjukvård, ändring av allmänna motiveringen

  5      Ekonomisk kompensation till kommunerna, ändring i allmänna motiveringen

  6      Sänkning av jordbruksanslag

  7      Allmän tandvård, ändring av allmänna motiveringen

  8      Affärsbokföring införs senast 2014, ändring av allmänna motiveringen

  9      Frysning av landskapsandelar

  10     Kontroll av cistern

  11     Förbud mot användning av glutamater, tillägg till allmänna motiveringen

  12     Marknadsföring av idrott och kultur, moment 47.03.41

  13     Representation i HELCOM, tillägg till kapitelmotiveringen

  14     Landskapsunderstöd för kurs-, utbildnings- och rådgivningsverksamhet, höjning av anslag

  15     Elektronisk studiestödsansökan, ändring av kapitelmotiveringen

  16     Golfbaneprojekt, minskning av anslag

  17     GMO-fri zon, komplettering av allmänna motiveringen

  18     Skärgårdssamarbetet, höjning av anslag

  19     Bussarnas samordning samt bilpool, ändring av motiveringen

  20     Understöd för kollektivtrafik

  21     Skärgårdssamarbete, tillägg till allmänna motiveringen

  22     Oavlönat hemarbete, tillägg till motiveringen

  23     Separering av program- och distributionsverksamheten, ändring av kapitelmotivering

  24     Nytt självstyrelsesystem för Åland, ändring av kapitelmotiveringen

  25     Ålands fredsinstitut och Hamngatan 4, tillägg till motiveringen

  26     Kompensation för förlust av skatteintäkter, höjning av anslag

  27     Kortruttsinvesteringar - sänkning av anslag

  28     Bolagisering av sjötrafiken, ändring av allmänna motiveringen

  29     Landskapets inkomster

  30     Nordiskt avtal om sjömansbeskattning

  31     Etablerande av en Ålandshavskommission, ändring av motiveringen

  32     Samordning av ombudsmannafunktioner, ändring av motiveringen

  33     Ombyggnad av Självstyrelsegården, minskning av anslag och ändring av motiveringen

  34     Indexjustering av barnbidraget, ändring av motiveringen

  35     Avskaffande av TV-avgiften, ändring av motiveringen

  36     Mottagningscentral för brännbart avfall, ändring av motiveringen

  37     Inkomstgränsen för erhållande av studiestöd, tillägg till motiveringen

  38     Samordning av bildningsarbetet, tillägg till motiveringen

  39     En virtuell skola, tillägg till motiveringen

  40     Näringslivsutvecklare, ändring av motiveringen

  41     Försäljning av Kumlinge flygfält, tillägg till motiveringen

  42      Nytt kollektivtrafiksystem, tillägg till motiveringen

  43     Ombyggnad av ms Skarven, anslaget utgår

  44     Utbyggnad av GC-vägnätet, ändring av motiveringen

  45     Kortruttsöverenskommelse, tillägg till motiveringen

  46     Språkrådets status, ändring av motiveringen

  47     Alternativ sträckning för gc-väg i Jomala, tillägg till motiveringen

  48     ÅMHM: s avgifter, sänkning av anslag

  49     Caféverksamheten vid besökscentret i Bomarsund, ändring av motiveringen

  50     Äldreomsorg, ändring av motiveringen

  51     Näringsavdelningens allmänna förvaltning - verksamhetsutgifter, ändring av motiveringen

  52     Lagtingets kansli - verksamhetsutgifter, sänkning av anslaget

  53     Bättre förutsättningar för näringslivet

  54     Satsning på elbilar

  55      Åtgärder för aktivare skogsbruk

  56     Handlingsplan för minskning av kravet på finska inom näringslivet

  57      Centralisering och entreprenad av ekonomi- och löneräkningsfunktionerna

  58      Understödjande av politisk verksamhet, ändring av motiveringen

  59     Upphandling av nytt bokningssystem

  60     Förenkling av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets arbetsuppgifter

  61     Förändringar under den allmänna motiveringen

  62      Internationellt samarbete, tillägg till allmänna motiveringen

  63     Sjötrafik i samhällets regi, ändring av anslag

  64     Elektronisk studiestödsansökan II, ändring av kapitelmotiveringen

  65     Skärgårdsutvecklingsprogram, ändring av motiveringen

  66     En ny närings- och kommunikationsavdelning, ändring av den allmänna motiveringen

  67     Verkställandet av förändringar föreslagna i betänkandet om hembygdsrätt, jordförvärv och näringsrätt

  68     Indragning av tjänsten som kommunikationschef

  69     Försäljning av aktier i Posten Åland Ab

  70     Lag om språkrådets verksamhet, ändring av motiveringen

  71     Utvecklad ägarstyrning, tillägg till kapitelmotiveringen

  72     Likvärdiga bildningsförbund, ändring av motiveringen

  73     Bomarsunds besökscentrum

  74     Avyttring av travbanan

  75     Näringslivsutveckling, tillägg till motiveringen

  76     Jan-Karlsgårdens värdshus, tillägg till motiveringen

  77     Introduktionsplan för elbilar på Åland, tillägg till motiveringen

  78     Kravspecifikation för bokningssystem, sänkning av anslag