Inspire-direktivet

Lagförslag FR 25/2009-2010 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: inspire, inspire-direktiv, infrastruktur, geografi, geografisk information,
Berörda lagar: ll om en infrastruktur för geografisk information


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser