Kommunalbeskattning av samfund i anslutning till tonnagebeskattningen

Lagförslag FR 15/2001-2002 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: skatt, företagsbeskattning, kommunalskatt, tonnageskatt, rederi, samfund, sjöfart, skattelättnad,
Sidhänvisning: 87, 130, 136, 3, 5, 11, 22, 23, 25;


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter