Kommuner i nöd

Skriftlig fråga SF 4/2022-2023 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Frågeställaren undrar vilken är landskapsregeringens långsiktigt hållbara lösning för den desperata situation som Sottunga och Kökar befinner sig i?

Åtgärder