Kommunernas roll gällande havsbaserad vindkraft

Skriftlig fråga SF 12/2022-2023 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Frågeställaren undrar hur landskapsregeringen avser hantera kommunernas roll gällande planläggning och bygglov kopplat till de planerade havsbaserade vindkraftsanläggningarna och hur ska skatteintäkterna uppbäras och fördelas?

Åtgärder