För kännedom

Konsumentsäkerhet LF 6/2015-2016

 • Utdrag ur protokollet

  Ärendet upptas till behandling vid nästa plenum.

  2        Energieffektivitet

   Ärendet upptas till behandling vid nästa plenum.

  3        Konsumentsäkerhet

  Ärendet upptas till behandling vid plenum 20.1.2016.

  4        Finansiering av landsbygdsnäringar

  Ärendet upptas till behandling vid plenum 20.1.2016.

  5        Förslag till femte tilläggsbudget för år 2015

  Ärendet upptas till behandling vid plenum 20.1.2016.