Konsumentsäkerhet

Lagförslag LF 6/2015-2016 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: konsumentsäkerhet, konsument, säkerhet, förvaltningsuppgifter, leksaker, leksakers säkerhet, marknadskontroll, produketer, åmhm
Berörda lagar: ll om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet åland av riksförfattningar om konsumentsäkerhet


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser