Kostnadsanalys av grundskola, äldreomsorg mm

Åtgärdsmotion MOT 1/2020-2021 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Motionären föreslår att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att skyndsamt låta göra en historisk jämförelse av utvecklingen av bruttokostnader och nettokostnader för barnomsorgen, grundskolan, gymnasiet, Ålands Högskola och äldreomsorgen för 15-20 år.


Åtgärder