Kostnadsbefrielse inom färj- och busstrafiken

Åtgärdsmotion HM 11/1999-2000 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: busstrafik, färjtrafik, trafik, kostnadsbefrielse, gratis
Sidhänvisning: 58, 62, 106, 112, 113, 120, 121;


Åtgärder