Kostnadsutjämningsstöd

Åtgärdsmotion HM 31/1999-2000 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: kostnadsutjämning, kostnadsutjämningsstöd, stöd,
Sidhänvisning: 60, 83, 6, 16;


Åtgärder