Ett kulturpolitiskt program avseende kulturarv och kulturmiljö

Åtgärdsmotion HM 27/1999-2000 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: kulturpolitiskt program, kulturarv, kulturmiljö, miljö,
Sidhänvisning: 60, 67, 79, 3, 15;


Åtgärder