Lagen om ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Australien, å andra sidan

Republikens presidents framställning RP 4/2017-2018 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: rp, republikens president, eu, australien, ramavtal

Åtgärder