Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet med Belgien för att ändra avtalet för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och...

Republikens presidents framställning RP 1/2013-2014 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Fullständig titel: Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet med Belgien för att ändra avtalet för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet
Sökord: fördrag, belgien, dubbelbeskattning, skatt

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser