Lagstiftning om samordnad miljötillståndsprövning

Lagförslag FR 16/1999-2000 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: miljö, vattenlag, renhållning, miljöprövningsnämnd, Sidhänvisning: 107, 111, 116, 36, 37, 39, 42, Berörda lagar: 1. ll om miljöskydd och miljötillstånd 2. ll om ändr. av ll om ålands miljöprövningsnämnd 3. ll om ändr. av vattenlagen för landskapet åland 4. ll om ändr. av ll om renhållning 5. ll om ändr. av ll om hälsovård


Åtgärder