Lagtingsledamoten Petri Carlssons anhållan om befrielse från uppdrag som medlem i utskott

Talmanskonferensens framställning TMK 1/2012-2013 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: befrielse, utskott, uppdrag


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser