Lån från Ålands Pensionsfond

Åtgärdsmotion MOT 6/2019-2020 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Motionären föreslår att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att skyndsamt på ett parlamentariskt sätt förankrar plan och villkor för att ta ett Coronalån från Ålands Pensionsfond.


Åtgärder