För kännedom

 • Utdrag ur protokollet

  Till lagtinget har inlämnats finansmotionerna 1-82/2009-2010.

  2      Överlåtelse av fastigheter, ökning av inkomstanslaget

  3      Allmänna motiveringen, "Åtgärder beträffande landskapets inkomster"

  4      Allmänna avdraget, höjning av anslaget

  5      Utbildningsledare inom ÅHS, ändring av kapitelmotiveringen

  6      Näringslivets främjande, ändring av kapitelmotiveringen

  7      Projekt mot ungdomsarbetslöshet, ändring av anslag

  8      Strategisk plan för utbildningen inom sjukvården och den sociala sektorn, komplettering av motiveringen

  9      Investeringsstöd, höjning av anslag

  10     Vinförsäljning, ändring i motiveringen under rubriken Regional utveckling

  11     Strukturella förändringar för budget i balans 2012, ändring av allmänna motiveringen

  12     Reformering av kommunstrukturerna, ändring av allmänna motiveringen

  13     Äldreomsorg, ändring av allmänna motiveringen

  14     Framtagande av sammanhållen sjöfartspolitik, ändring av allmänna motiveringen

  15     Permitteringar, ändring av allmänna motiveringen

  16     Indragning av tjänst som kommunikationschef, ändring av motiveringen samt sänkning av anslag

  17     Semestervikarier, ändring av motiveringen

  18     Utvecklingsarbete vid finansavdelningen, sänkning av anslag

  19     Minskning av fosforutsläpp från fiskodling, ändring av motivering

  20     Den generella permitteringen på ÅHS utgår, ändring av motiveringarna

  21     Självfinansiering av Ålands Sjösäkerhetscentrum, sänkning av anslag

  22     Slopande av fri entré vid landskapets museum, höjning av anslag

  23     Ingen bolagisering av vägunderhåll, sänkning av anslag

  24     Föglötunnel, strykning av anslag

  25     Korrigerad skattegottgörelse, ändring av motivering

  26     Helikopter för patienttransport, komplettering av motiveringen

  27     Jakt på helgdagar, komplettering av motiveringen

  28     Flaggning i Bryssel, komplettering av allmänna motiveringen

  29     Lagtingsgruppernas kanslimedel, sänkning av anslag

  30     Utredning av "Jumbolans", ändring av motiveringen

  31     Fler fastighetsförsäljningar, ökning av inkomstanslag

  32     Motprestation för utkomststöd, tillägg till allmänna motiveringen

  33     Utredning av kortrutter, ändring av motivering

  34     Kombikatamaran, tillägg till motiveringen

  35     Geriatriskt sjukhus, komplettering av motiveringen

  36     Finansieringsstöd till kommunerna (F), ändring av motiveringen

  37     Lån ur penningautomatmedel, sänkning av anslag

  38     Minskad skattehöjning, det allmänna avdraget, höjning av anslag

  39     Djurskyddshem i privat regi, ändring av motivering

  40     Indexjustering av landskapsandelar till kommunerna, höjning av anslag

  41     Mål och åtgärder för social- och miljöavdelningen, ändring av motivering

  42      Fredsinstitutets utrymmesbehov, tillägg till motiveringen

  43     Öppen rätt till Smedsbölesändaren, tillägg till motiveringen

  44     Ålands statistik- och utredningsbyrå, höjning av anslaget

  45     Bostadsbidrag, tillägg till motiveringen

  46     Skärgårdssamarbete, höjning av anslaget

  47     Ingen avgiftshöjning för ÅHS, sänkning av inkomstanslag

  48     Stimulans av bostadsbyggandet, tillägg till motiveringen

  49     Ekologiskt utvecklingscentrum, tillägg till allmänna motiveringen

  50     Golfbana på Jomala gård, ändring av motivering

  51     Hissar i flervåningshus, tillägg till motiveringarna och höjning av anslag

  52     Landskapets finansiering för landbygdens utveckling, minskning av anslag

  53     Konsekvenserna av läromedelscentralens avveckling, tillägg till motiveringen

  54     Medborgarinstitutet, höjning av anslag

  55      Uttag från pensionsfonden, minskning av inkomstanslag

  56     Ingen ombyggnad av läromedelscentralen, minskning av anslag

  57      United World College, höjning av anslag

  58      Sociala bostadsprojekt, tillägg till motivering

  59     Stöd för uppvärmningssystem, sänkning av anslag

  60     Utredning av Föglötunnel, sänkning av anslag

  61     Kvalitetshöjning inom turismnäringen, tillägg till motiveringen

  62      Ålands hälso- och sjukvård, höjning av anslaget för verksamhetsutgifter

  63     Nybörjarplatser inom yrkesutbildningen, tillägg till motiveringen

  64     Parlamentariska gruppen för alkohol- och narkotikafrågor, komplettering av motiveringen

  65     Sjöfartsutbildningen, komplettering av motiveringen

  66     Slopande av arbetsgivaravgifter, komplettering av motiveringen

  67     Fortsatt allmänt avdrag, höjning av anslag

  68     E-bokläsare för lagtinget, tillägg till motiveringen

  69     Försäljning av hangar, tillägg till motiveringen

  70     Ombyggnad av självstyrelsegården, minskning av anslag

  71     Tillägg till motiveringarna för moment 43.01 Kansliavdelningen, allmän förvaltning

  72     Höjning av dividendinkomster

  73     Privatisering av skärgårdstrafiken, ändring av motiveringen

  74     Externt lån för om- och tillbyggnaden av Sjöfartsmuséet, ökning av anslaget

  75     Permitteringar, tillägg till allmänna motiveringen

  76     Allhallen i Eckerö, minskning av anslag

  77     Lantbruksutbildning, ändring av motivering

  78     Ålands läromedelscentral, höjning av anslag

  79     Turismens främjande, höjning av anslag

  80     Högskolan på Åland, höjning av anslaget för verksamhetsutgifter

  81     Äldrevården, ändring av motivering

  82     Ålands handelskammare, ändring av motivering